Umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych wpływa na dobre funkcjonowanie w środowisku społecznym. Zwłaszcza zdolność do wyrażania własnych emocji zapobiega pojawianiu się nieporozumień i konfliktów. Czy każdy potrafi rozpoznawać i nazywać swoje emocje? Okazuje się, że wiele osób dorosłych ma z tym problemy. Warto więc już od najmłodszych lat dziecka uczyć je rozmawiać o przeżywanych uczuciach. 

Jak rozpoznawać emocje u innych?

W kontaktach międzyludzkich ważne jest odczuwanie empatii oparte na rozpoznaniu stanu emocjonalnego rozmówcy. Dzięki temu można w danym momencie reagować adekwatnie; bez stwarzania sytuacji stresogennych. W postaci pozawerbalnej emocje mogą być wyrażane poprzez:

  • mimikę,
  • mowę ciała,
  • gesty,
  • śmiech,
  • płacz,
  • reakcje unikowe.

Aby nauczyć dziecko odczytywania tych sygnałów można sięgnąć do stworzonych w tym celu gier planszowych poświęconych tej tematyce. Na przykład złożona z planszy i kostek gra emocje ukazuje w postaci ikonek wyrażających mimikę. Widoczne są „buźki” uśmiechnięte, zamyślone, smutne lub przerażone. Mali gracze mają za zadanie rozpoznać co wyraża ikonka i podjąć próbę nazwania wyrażonej emocji. Ta zabawa pozwala uwrażliwić przedszkolaki na przeżycia ich kolegów z grupy rówieśniczej.

Metody projekcyjne

Dla najmłodszych dobra jest gra emocje wyrażająca nie wprost. O emocjach uważanych za negatywne łatwiej jest dziecku mówić, gdy dotyczą one kogoś innego. Zwłaszcza gniew, złość, czy lęk maluch może przypisać postaci uwidocznionej na rysunku. U podłoża tego zjawiska leży podświadome identyfikowanie się dziecka z postacią. Nazywa emocje bazując na własnych doświadczeniach. Z czasem nauczy się ono bez obaw mówić o swoich przykrych stanach emocjonalnych wiedząc, że przecież przeżywają je wszyscy.

gra Emocje

O emocjach na wesoło

Planszowa gra Emocje przeznaczona jest do wspólnej zabawy dzieci z rodzicami. Dostała ona nagrodę Zabawki Roku. Nic dziwnego, porusza bowiem tematy ważne zarówno dla dzieci, jak też dla dorosłych z ich otoczenia. Gra Emocje stwarza znakomite okazje do wspólnych rozmów dotyczących radości, smutku, miłości oraz różnych lęków. Okraszenie zabawy humorem pozwala na pozyskanie dystansu nawet do spraw trudnych. Omawianie tej problematyki bardzo zbliża do siebie wszystkich członków rodziny. W księgarni dostępne są również różne inne gry służące do rozwijania dojrzałości emocjonalnej.

Ważne pytania

Dla dzieci i młodzieży przeznaczona jest Gra na emocjach. To zestaw kart z których jeden z graczy wybiera pytanie wprost – jak się czuję gdy… Inni mają za zadanie dopasować rysunek według własnego wyobrażenia na temat tych odczuć. To doskonały sposób na kształtowanie empatii poprzez stosowanie odniesienia do własnych przeżyć. Można wybrać odpowiedź, która nie zawsze jest łatwa do wyrażenia w codziennym życiu: onieśmielenie, lęk, radość, duma, zakochanie, zazdrość, zakłopotanie, osamotnienie, złość, czy poczucie winy.

Tak jak w życiu…

Każdy przeżywa różne skrajne emocje. Raz są to przeżycia radosne, innym razem trudne lub przykre. Odzwierciedla to gra Kalejdoskop emocji dla młodzieży. Jest to rodzaj gry towarzyskiej, która pomoże pożytecznie wypełnić czas na spotkaniach grupy przyjaciół. Zwłaszcza, że młode pokolenie przyzwyczajone jest do posługiwania się emotikonami. Ne sprawi im więc trudności w odczytywaniu ikonek i znaczenia symboli. Dużym walorem jest nawiązanie do ważnych współczesnych potrzeb społecznych takich jak uwrażliwienie na drugiego człowieka, empatia i tolerancja. Gra rozwija też spostrzegawczość, pamięć, myślenie przyczynowo – skutkowe oraz umiejętności werbalne.

By admin