Baśnie opowiadające o odwadze i poświęceniu przekazują dzieciom prawdę o tym, że dobro po wielu trudach może zwyciężyć. Zadaniem każdego rodzica jest taki dobór baśni, aby były one dostosowane do wrażliwości, potrzeb rozwojowych oraz wieku dziecka. Opowieści te powinny ukazywać uniwersalne prawdy o człowieku. Oznacza to, że muszą przedstawiać zarówno zdolność do miłości, wierności i braterstwa, a także różnych ludzkich słabości oraz zdolności do czynienia zła.

Nie warto natomiast poświęcać czasu na baśnie, które prowokują do lęku oraz ukazują wyłącznie największe ludzkie słabości. Nie poleca się również zbyt naiwnych baśni, gdzie wszyscy bez żadnego powodu i wysiłku wszyscy są szczęśliwi. Najmądrzejsze baśnie dla dzieci są podstawą do nauki najmłodszych o odkrywaniu prawdy na własny temat, a także bardzo dobrą szkołą realizmu.

Czytanie lub opowiadanie baśni dla dzieci powinno być uzupełnione przez wyjaśnienia rodzica. Warto zwrócić uwagę dziecka na odniesienie baśniowego przykładu odwagi czy dobroci na prawdziwe, istniejące w jego świadomości osoby. Dzięki temu dzieci są w stanie zrozumieć, że baśni dotyczące szlachetnych postaw nie są pięknymi lub nierealnymi marzeniami. W baśniach dla dzieci leży duża prawda o człowieku, który z pomocą przyjaciół staje się lepszy. Postaci z baśni mogą być również dla dzieci doskonałym wzorem do naśladowania, dzięki czemu zaczną wykazywać wiele pozytywnych cech.

 

By admin