Przed rodzicami stoi wiele wyzwań. Poza realizowaniem podstawowych potrzeb swoich dzieci niezwykle ważną rolę odgrywa wspieranie ich rozwoju emocjonalnego. Choć dzieci nie potrafią nazwać emocji, które przeżywają, czują je bardzo wyraźnie. Zadaniem rodziców jest właśnie identyfikować emocje dziecka i jasno je nazywać, aby dziecko mogło się ich nauczyć, a w przyszłości trafnie, ale już samodzielnie je rozpoznawać. W ten sposób dzieci łatwiej radzą sobie w grupie rówieśniczej, codziennym życiu, a także przeżywając trudności i stresujące wydarzenia. Aby lepiej poznać emocje rysunek może być praktycznym i wygodnym narzędziem, szczególnie wśród najmłodszych dzieci. Warto przeglądać takie rysunki razem z dziećmi, zadając im pytania dotyczące oglądanych obrazów. 

Emocje – rysunek i jego zadania

Na rynku wydawniczym dostępnych jest wiele książek, które dotyczą tematu emocji. Pozycje przeznaczone dla najmłodszych zawierają rysunki oraz omówienie podstawowych emocji, wśród których wymienia się takie jak: zadowolenie, smutek, radość, rozpacz, przerażenie, strach, złość, ciekawość, znudzenie, wściekłość, nieśmiałość, pewność siebie, wstyd, miłość, zaskoczenie, wstręt, cierpienie, zmęczenie. Rysunki są doskonałą metodą nauczania najmłodszych dzieci, które jeszcze nie potrafią samodzielnie czytać, ale trafnie odczytują stany emocjonalne. Niektóre książki uzupełnione są także o praktyczne ćwiczenia. Niektóre mogą dotyczyć rozpoznawania emocji na obrazkach oraz ich samodzielnego nazywania, jak i przyporządkowania wybranych stanów emocjonalnych do obrazków. Ćwiczenia mogą także uczyć różnicowania wybranych wyrazów twarzy, zwłaszcza tych najbardziej podobnych, jak i rozpoznawania emocji dobrych i trudnych. Stanowią świetne wskazanie różnic pomiędzy najbardziej podobnymi emocjami: radość, szczęście czy złość, gniew. Kolejnym ćwiczeniem może być dopasowywanie emocji do konkretnych sytuacji życiowych. Dziecko ma za zadanie wskazać emocję, która pasuje do sytuacji wygrania pieniędzy w totolotka czy zgubienia ulubionej zabawki. Tego rodzaju zestaw ćwiczeń jest również wspaniała inspiracją do rozmowy na temat emocji, poruszenia określonych tematów (śmierć bliskiej osoby, wykluczenie w szkole). Prezentowane zagadnienia mogą być zatem początkiem rozmowy z dzieckiem, poruszenia trudnych tematów, jak i próbą wyjaśnienia zagadnień związanych z emocjami.

Emocje, rysunek, czyli praca z dziećmi

Emocje to niezwykle trudne zagadnienie, które bywa również problematyczne dla dorosłych. Na szczęście bogaty wybór literatury z tego zakresu pomaga jasno i atrakcyjnie przedstawić temat dzieciom, wyjaśniając złożoną kwestię emocji. Emocje przedstawione za pomocą rysunków są przede wszystkim doskonałym narzędziem do pracy z najmłodszymi dziećmi, dlatego najczęściej wykorzystywane są w przedszkolach, świetlicach, ale również do zabawy z rodzicami w domach. W związku z tym wykorzystywane są przez różne grupy zawodowe, w tym takie jak:

– psychologowie,

– nauczyciele wychowania przedszkolnego,

– nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego,

– a także rodzice.

Oprócz tego, że książki o emocjach w formie rysunków pozwalają lepiej wytłumaczyć dzieciom świat emocji i uczuć, są również przedstawione w atrakcyjnej formie graficznej, co pozwala dzieciom lepiej utożsamiać się z tymi treściami, jak i łatwiej je przyswajać. Książki są zatem kolorowe, wzbogacone obrazkami, często przedstawiają zwierzęta lub ulubione postaci z bajek, a jednocześnie zawierają treść psychologiczną dostosowaną do wieku dziecka.

Comments are closed.